Odmowa odszkodowania, czujesz się oszukany, masz wątpliwości czy postępowanie w sprawie wypadku, kolizji drogowej, kradzieży pojazdu prowadzone jest właściwie, napisz do mnie !

Przerwij łańcuch niemożności!


Jak PZU S.A zrobi z ciebie przestępcę.

Po prawo i sprawiedliwość? Nie do Bielska-Białej

Kodeks Wykroczeń

W przypadku gdy na skutek wypadku, osoby w nim uczestniczące doznały naruszenia narządu ciała lub rozstrój zdrowia do 7 dni to mamy do czynienia ze zwykłym wykroczeniem, a nie z przestępstwem.

Wykroczenie takie zgodnie z art. 86. § 1 kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny. Zgodnie z § 2 kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 
Dlaczego odmowa odszkodowania
Ile może kosztować adwokat? - odmowa odszkodowania