Odmowa odszkodowania, czujesz się oszukany, masz wątpliwości czy postępowanie w sprawie wypadku, kolizji drogowej, kradzieży pojazdu prowadzone jest właściwie, napisz do mnie !

Przerwij łańcuch niemożności!


Jak PZU S.A zrobi z ciebie przestępcę.

Po prawo i sprawiedliwość? Nie do Bielska-Białej

Dokumentacja

Co powinno się znaleźć w twojej dokumentacji powypadkowej?

Z dwóch poprzednich artykułów wynika, że powinieneś znać:

- datę i godzinę zdarzenia,

- miejsce zdarzenia,

- marki i numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w wypadku,

- nazwiska i adresy właścicieli oraz kierowców tych pojazdów, e-mail,

- a także kategorie, numery, ważność do,  nazwy organów, które wystawiły prawo jazdy, data wydania,

- nazwiska i adresy świadków, ewentualnie marki i numery rejestracyjne pojazdów,

- nazwiska i adresy osób rannych.Niestety to nie wszystko, Twój ubezpieczyciel może zażądać więcej danych, patrz fragment zgłoszenia powyżej. Co się stanie jeżeli nie będziesz znał wszystkich danych? Ubezpieczyciel sam ściągnie potrzebne informacje, ale ... to potrwa.

Teraz kolej na ostatni krok. Zdjęcia i odręczny szkic.

Zrób zdjęcia, dużo zdjęć. Obowiązuje pewna zasada przy tworzeniu takiej dokumentacji, od ogółów przechodzimy do szczegółów. W dokumentacji fotograficznej powinny się znaleźć zdjęcia wykonane z dalszej perspektywy, pokazujące ułożenie pojazdów, a także znaki stojące przy drodze. Rodzaj i stan jezdni, oświetlenie, np. kierunek padania promieni słońca. Stopniowo zbliżasz się do miejsca, gdzie stoją pojazdy. Fotografujesz ślady na jezdni (ślady hamowania, rozbite szkło, kawałki zderzaków, odpryski błota). Przy okazji, być może, uda ci się uchwycić numery rejestracyjne pojazdów, w których znajdują się twoi świadkowie.

Byłoby dobrze uchwycić położenie pojazdów względem krawędzi jezdni, ale tu musiałbyś mieć taśmę. Jeżeli nie masz, połóż na jezdni jakiś przedmiot. Znając jego rozmiary, z dużym przybliżeniem będzie można później określić odległości.

Jeżeli masz taśmę, wykonaj prosty odręczny szkic i nanieś na niego swoje pomiary.

Zdjęcia i szkic zrób zawsze kiedy dojdzie do kolizji ( nie ma osób rannych lub zabitych), bo wtedy kiedy pojazdy stwarzają zagrożenie lub tamują ruch, trzeba będzie je usunąć. Te czynności zajmą ci kilka minut, jeżeli tego nie zrobisz utracisz bezpowrotnie szansę na odtworzenie położenia pojazdów. Uwaga: sporządzając szkic, pamiętaj o naniesieniu stałego punktu odniesienia - na naszym przykładowym szkicu jest to latarnia nr 142. Dzięki temu będzie można odwzorować położenie pojazdów w tym samym miejscu, a nie np. 50 m dalej.

Jeżeli są zabici i ranni, sporządzeniem kompletnej dokumentacji zajmą się policjanci z drogówki.

Uzupełni swoją dokumentację o informację z której jednostki są policjanci wykonujący czynności na miejscu wypadku. Adres i telefonu znajdziesz w internecie.

Kiedy na następny dzień będziesz zgłaszał szkodę u swojego ubezpieczyciela, wszystkie zebrane wcześniej informacje okażą się bardzo przydatne. W przypadku wystąpienia sporu, bez tej dokumentacji nie jesteś w stanie przedstawić swojej wersji wypadku oraz rzeczowo argumentować. A to może oznaczać, że znajdziesz się po stronie przegranej, bez odszkodowania i z podejrzeniem spowodowania lub przyczynienia się do wypadku.

Pamiętaj, dobra dokumentacja to przyśpieszenie postępowania szkodowego i możliwość obiektywnego zrekonstruowania przebiegu kolizji lub wypadku.

Na koniec uwaga. Czy wezwanie policji na miejsce kolizji jest obowiązkowe? Z przepisu wynika, że nie. Uczestnicy mogą złożyć stosowne oświadczenia na piśmie. Wzór takiego oświadczenia znajdziesz tu: http://www.pzu.pl/?nodeid=566

Chciałbym jednak zwrócić twoją uwagę na zapis drobnym maczkiem: "dokument nie stanowi przyznania się do odpowiedzialności, lecz tylko do potwierdzenia tożsamości i faktów, co powinno przyśpieszyć likwidację szkody"

A to przełożone na język potoczny brzmi mniej więcej tak : "będziesz miał duże kłopoty i stracisz więcej czasu niż myślisz". Stąd wniosek nasuwa się sam.


Niniejszy artykuł chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnienie bez zgody autora będzie stanowić naruszenie prawa.

Administrator


 
Dlaczego odmowa odszkodowania
Ile może kosztować adwokat? - odmowa odszkodowania