Odmowa odszkodowania, czujesz się oszukany, masz wątpliwości czy postępowanie w sprawie wypadku, kolizji drogowej, kradzieży pojazdu prowadzone jest właściwie, napisz do mnie !

Przerwij łańcuch niemożności!


Jak PZU S.A zrobi z ciebie przestępcę.

Po prawo i sprawiedliwość? Nie do Bielska-Białej

Co należy zanotować

O co zapyta ubezpieczyciel


Art. 44. 1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.


Dane pojazdu


Marka, model, numer rejestracyjny, kolor


Imię i nazwisko właściciela, nazwa firmy, adres


PESEL/REGON


Telefon dom, praca


Czyja polisa OC, seria, numer, ważna od ... do


Data przeglądu technicznego


Dane kierowcy


Imię i nazwisko


Adres


Telefon dom, praca, e-mail


Prawo jazdy, kategoria, numer, wydane przez, dnia


Świadectwo kwalifikacji, numer, wydane przez, dnia


Osoba ranna lub śmierć


Imię i nazwisko / wiek


Adres


Świadkowie


Imię i nazwisko, adres


Inne dane


Data, godzina i miejsce zdarzenia


Opis: obszar zabudowany, dopuszczalna prędkość, rodzaj nawierzchni, stan nawierzchni, widoczność, warunki pogodowe, nasilenie ruchu


Data, godzina powiadomienia policji, nazwa i adres jednostki


Sprawca, mandat karny, sąd grodzki, prokuratura


Szkic sytuacyjny


Opis uszkodzeńWydrukuj i trzymaj w schowku.


 
Dlaczego odmowa odszkodowania
Ile może kosztować adwokat? - odmowa odszkodowania