Odmowa odszkodowania, czujesz się oszukany, masz wątpliwości czy postępowanie w sprawie wypadku, kolizji drogowej, kradzieży pojazdu prowadzone jest właściwie, napisz do mnie !

Przerwij łańcuch niemożności!


Jak PZU S.A zrobi z ciebie przestępcę.

Po prawo i sprawiedliwość? Nie do Bielska-Białej

Pierwsza potyczka z PZU S.A. - pierwsza przegrana

Brak jakiejkolwiek odpowiedzi z PZU na nasze monity nie wróżyło nic dobrego. Nie pozostało nic innego jak napisać skargę.


Co na to OWU - patrz poniżej.


§ 35.1. Ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu przysługuje prawo do wniesienia pisemnej skargi lub zażalenia, dotyczących realizacji przez PZU SA umowy ubezpieczenia. Z zastrzeżeniem ust. 2 adresatem skargi lub zażalenia, właściwym do ich rozpatrzenia, jest jednostka organizacyjna nadzorująca jednostkę, której skarga lub zażalenie dotyczy lub inna jednostka wskazana przez PZU SA. Skargę lub zażalenie składa się na piśmie za pośrednictwem jednostki, której skarga lub zażalenie dotyczy.

2. W przypadku skargi lub zażalenia dotyczących likwidacji szkód, jednostką właściwą do ich rozpatrzenia jest Centrum Likwidacji Szkód PZU SA właściwe ze względu na miejsce likwidacji szkody.

3. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie, w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia.


Jak napisać skargę? Po prostu ją napisz. Cokolwiek tam napiszesz i tak nie zostanie uwzględnione. Będziesz mógł jednak wykazać przed sądem, że nie jesteś pieniaczem i konsekwentnie wykorzystujesz kolejne możliwości prawne, przed wystąpieniem z pozwem. Patrz na nasz przykład, poniżej.


105 dni od zgłoszenia szkody - 02.12.2008 r.

-----------------------------------------------------------------

EM Katowice, 02 grudnia 2008 r.

Katowice

ul. xxxxxxxx


e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel: xxxxxxxx


Centrum Likwidacji Szkód

ul. Sowińskiego 46

40-018 Katowice


Dot. szkody PL2008081906945

Szkoda z dnia 16.08.2008 r. (kradzież pojazdu samochodowego)


S K A R G A


Na podstawie § 35 ust. 1i 2 ogólnych warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r., składam niniejszym skargę na opieszałe prowadzenie postępowania, nie informowanie mnie o stanie postępowania oraz bezpodstawne zwlekanie z wypłatą odszkodowania.


U Z A S A D N I E N I E


Mimo dołożenia należytych starań z naszej strony, jak i również dopełnienia bez zwłoki wszelkich wymaganych przez PZU formalności nadal nie wiem w jakim stanie znajduje się postępowanie w tej sprawie. Uzyskanie jakichkolwiek informacji osobiście lub telefonicznie jest praktycznie niemożliwe ze względu niewiedzę pracowników. Mimo tak znacznego upływu czasu i przekroczenia przez PZU wszystkich terminów określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jestem ignorowana. Nie otrzymałam żadnego wyjaśnienia lub informacji na piśmie w jakiej fazie jest obecnie postępowanie. Nie wiem dlaczego przekroczony został termin wypłaty odszkodowania i nie wiem dlaczego nadal nic w tej sprawie się nie dzieje.

Żądam natychmiastowego wypłacenia odszkodowania z należnymi ustawowymi odsetkami i informacji o przyczynie zwłoki.


Wyk. W 3 egz. EM/EM

1 – egz. adresat

2,3 – egz. E.M.


Z poważaniem EM

----------------------------------------------------------------------


Na tę skargę nie otrzymaliśmy odpowiedzi po 30 dniach, ani po 130, prawdę mówiąc, w ogóle nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Nie przeszkadzało to absolutnie, aby później PZU zarzuciło nam brak współpracy, co między innymi zostało wyeksponowane w uzasadnieniu odmowy wypłaty odszkodowania.


Ostrzeżenie : naiwnością jest, ze strony poszkodowanego, sądzić, że zawarta umowa ubezpieczenia obowiązuje obie strony. W rzeczywistości jest to umowa jednostronna, tak skonstruowana, że zawsze znajdzie się jakiś kruczek aby PZU mogło się uchylić od obowiązku wypłaty odszkodowania.


Zwróć proszę uwagę, że nie dotrzymanie przez PZU postanowienia umowy, chociażby wymienionego w § 35 ust. 3 OWU niczym nie skutkuje. Stąd, o czym będzie jeszcze później, pracownik PZU zapytany przeze mnie dlaczego nie dotrzymują terminów odpowiedzi odpowiada z uśmiechem "i cóż mi Pan zrobi?". Trzeba przyznać, że znał swój fach, a z pewnością treść OWU perfekcyjnie. Nic dodać, nic ująć. Rzeczywiście, nie mogłem zrobić nic.


Ostrzeżenie : uprawnienia poszkodowanego w PZU to czysta fikcja.


Robi się coraz ciekawiej, ale najciekawsze dopiero nastąpi. Możesz to zobaczyć tylko w kinie. Ja ten film oglądam już drugi rok. Bilety sprzedaje PZU S.A. po 150 tys. zł za sztukę. Jeżeli kupiłeś akcje PZU S.A. możesz spać spokojnie, twoje pieniądze są w dobrych rękach. Ja niestety nie wykupiłem ... wykosztowałem się strasznie na ten nieszczęsny bilet.


Zapraszam do następnego rozdziału pt. "Uprawnienia do wglądu akt szkody i co z tego wynika".


JM

 
Dlaczego odmowa odszkodowania
Ile może kosztować adwokat? - odmowa odszkodowania