Odmowa odszkodowania, czujesz się oszukany, masz wątpliwości czy postępowanie w sprawie wypadku, kolizji drogowej, kradzieży pojazdu prowadzone jest właściwie, napisz do mnie !

Przerwij łańcuch niemożności!


Jak PZU S.A zrobi z ciebie przestępcę.

Po prawo i sprawiedliwość? Nie do Bielska-Białej

Rzecznik Ubezpieczonych - skarga pierwsza na PZU S.A.

141 dni od zgłoszenia szkody.


Z poprzednich rozdziałów wynika, że wszelkie możliwości współpracy z PZU S.A. zostały wyczerpane, wobec uporczywego milczenia ubezpieczyciela i braku reakcji na nasze telefony, maile i skargi. Co prawda, to PZU zarzuci nam później brak współpracy przy wyjaśnianiu okoliczności kradzieży, ale to już będzie musztarda po obiedzie.

Jak współpracować z kimś, kto ignoruje twoje pytania i nie udziela odpowiedzi? Pracownicy PZU żyją jakby w innym, wyizolowanym świecie, twoich działań nie dostrzegają, lub nie chcą dostrzec. Budują swój wyimaginowany świat według swojego widzimisię, a następnie próbują to wszystko przenieść do świata rzeczywistego. Fakt, że w realu sprawy mają się jednak inaczej, że ktoś nie zgadza się z ich opinią, że ktoś od nich czegoś wymaga, wprawia ich w zdumienie.

Internauta czytający tę historię krzyknie - trzeba było iść do sądu!

I tu się myli. Zawodowcy podpowiadają - nie śpiesz się. Przed złożeniem pozwu wykorzystaj wszelkie możliwości prawne wyjaśnienia sprawy. W procesie cywilnym postępowanie dowodowe będzie trwało latami, a rozprawy będą się odbywać co dwa, trzy miesiące. Będą odraczane z różnych powodów, na które nie będziesz miał najmniejszego wpływu. O tym jeszcze będę pisał.

Ponadto brakuje tu podstawowej przesłanki, nie mam postanowienia PZU o odmowie wypłaty odszkodowania! Co robić? - proponuję napisać do Rzecznika Ubezpieczonych. W sposób rzeczowy, w miarę składnie przedstawić swój problem i oczekiwania. Patrz nasze pismo, poniżej.-----------------------------------------------------

EM i JM Katowice, 07 stycznia 2009 r.

ul. xxxxx

40-018 Katowice

tel. xxxxxx

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Rzecznik Ubezpieczonych

Pani Halina Olendzka


Al. Jerozolimskie 44

00-024 Warszawa
S K A R G A


Na postępowanie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z siedzibą: 40-018 Katowice, ul. Sowińskiego 46, w związku z likwidacją szkody związanej z kradzieżą pojazdu, samochodu osobowego marki BMW X5 numer rejestracyjny SK3150N, z dnia 16.08.2008 r. Szkoda nr PL 2008081906945.

W związku z licznymi naruszeniami postanowień umowy AC przez Ubezpieczyciela, uprzejmie proszę o podjęcie interwencji w tej sprawie, mającej na celu uzyskania od Ubezpieczyciela:

  1. - wyjaśnienia dlaczego nie informuje nas o zakończeniu postępowania i podjętej w tej sprawie decyzji,

  2. - wyjaśnienia dlaczego ignoruje nasze pytania i pisma skierowane w tej sprawie,

  3. - wyjaśnienia co jest przyczyną niezachowania terminów likwidacji szkody oraz niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi na złożone przez nas zażalenie,

  4. - wyjaśnienia, jakie składniki stanowią cenę pięciu złotych, za potwierdzenie jednej kopii dokumentu z akt szkodowych ( za potwierdzenie kopii dokumentów akt szkodowych zażądano ode mnie kwoty 465, - zł od jednego kompletu).

Ponadto proszę o podjęcie inny kroków wynikających z uprawnień Rzecznika Ubezpieczonych w celu zdyscyplinowania Ubezpieczyciela oraz usunięcia przez niego opisanych nieprawidłowości.


Poniżej, w tabeli, przedstawiam chronologiczny zapis zdarzeń związanych z likwidacją szkody, niezbędnych do oceny mojej skargi.


Data

Opis zdarzenia

Uwagi

15.07.2008

Zakup używanego samochodu osobowego marki BMW X5 w Firmie „Buchs – GmbH” w Niemczech, za kwotę 41.200, - euro. Faktura wystawiona na EM i JM – znajduje się w aktach szkodowych. Sprzedawca wydaje jeden komplet kluczyków.Ze względu na barierę językową nie otrzymaliśmy wyjaśnienia dlaczego jest tylko jeden komplet kluczyków.

19.07.2008

Pojazd zostaje ubezpieczony OC, NW i AC w Agencji Ubezpieczeniowej PZU S.A. w Sosnowcu, na okres od 19.07.2008 do 18.07.2009 r. Polisa nr AGN2843610. Suma ubezpieczenia:159.100, - zł.

W polisie znajduje się adnotacja, iż dysponujemy jednym kompletem kluczy.

28.07.2008

Sprzedawca z Niemiec przysłał nam w kopercie drugi komplet kluczyków, wraz z plastykowym kluczem serwisowym

Dysponujemy kopertą, w której przysłano kluczyki.

5.08.2008

Pojazd zostaje zarejestrowany w Urzędzie Miejskim w Katowicach pod numerem rejestracyjnym SK3150N.


16.08.2008

Stwierdzono kradzież samochodu. Samochód zamknięty i zabezpieczony alarmem stał w zamkniętym garażu. Garaż murowany, drzwi stalowe z dwoma zamkami i dodatkowo zamykany na śrubę. Sprawcy wyrwali drzwi z futryną.

Powiadomił nas o tym sąsiad.

16.08.2008

Złożone zostało zawiadomienie o przestępstwie w II Komisariacie Policji w Katowicach.

Kopia zaw. w aktach postępowania

16.08.2008

O szkodzie został powiadomiony przedstawiciel Ubezpieczyciela (agencja), a 19.08.2008 szkoda została zgłoszona przez infolinię.

Wcześniej infolinia była uszkodzona.

26.08.2008

Informacja o przekazaniu przez poszkodowanych potrzebnych dokumentów do ustalenia wysokości odszkodowania z ubezpieczenia AC.

Wszystkie dokumenty zostały przekazane. Patrz akta szkody.

3.09.2008

Spisano w siedzibie PZU protokół z wywiadu z poszkodowaną EM

Akta szkody.

29.09.2008

Zostaje wydane postanowienie u umorzeniu dochodzenia. Kopia akt dochodzeniowych w aktach szkody.


30.09.2008

Wydział Komunikacji przesyła do PZU S.A. kserokopie dokumentów: zaświadczenie o badaniu technicznym, dokument identyfikacyjny, dowód rejestracyjny I i II wraz z tłumaczeniem, umowa kupna sprzedaży wraz z tłumaczeniem, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy oraz VAT.

Kopie w aktach szkody.

4.11.2008

Umowa przeniesienia własności pojazdu na rzecz PZU S.A.

W aktach szkody.

4.11.2008

Decyzja Prezydenta Miasta Katowic o wyrejestrowaniu skradzionego pojazdu.

Kopia w aktach szkody.

26.11.2008

Telefon do Pana S, pracownika PZU, w celu uzyskania informacji. Pan S był na zwolnieniu lekarskim i nikt inny nie potrafił udzielić informacji.


28.11.2008

Wysłanie maila do Centrum Likwidacji Szkód w Chorzowie z zapytaniem co się dzieje w sprawie – niestety bez odpowiedzi.


2.12.2008

Skarga przekazana na piśmie PZU na opieszałe prowadzenie postępowania, żądanie wyjaśnień oraz żądanie wypłaty odszkodowania z należnymi odsetkami za zwłokę.

Wpłynęło do PZU 04.12.2008 r.

6.01.2009

Kopiowanie wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach postępowania prowadzonego przez PZU.Zaniepokojony sytuacją, dnia 06 stycznia odwiedziłem Inspektorat PZU w Katowicach, gdzie skopiowałem wszystkie dokumenty znajdujące się w aktach szkodowych. Stwierdziłem, że mimo upływu terminu 30 dni, zastrzeżonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia AC, Ubezpieczyciel nie robi absolutnie nic, aby udzielić odpowiedzi lub zająć jakiekolwiek stanowisko. Stwierdziłem też, że ostatnia czynność jaką wykonał Ubezpieczyciel w celu wyjaśnienia okoliczności oraz wysokości szkody, została dokonana dnia 04 listopada 2008 r, tj. przeniesienie własności pojazdu oraz jego wyrejestrowanie – patrz tabela powyżej. Dokumentów świadczących o jakiejkolwiek aktywności dot. wyjaśnienia okoliczności szkody lub jej wyceny nie znalazłem. Stwierdziłem też, że akta szkody nie posiadają spisu znajdujących się tam dokumentów, dokumenty nie zostały ponumerowane, co praktycznie uniemożliwia powoływanie się na numer karty z określonym dokumentem. Nie znalazłem w aktach postępowania jakiekolwiek pisemnej informacji, iż prowadzone jest odrębne postępowanie w tej sprawie.

W tej sytuacji przyjmuję, iż ostateczna decyzja o wypłacie odszkodowania powinna być wydana, najdalej do dnia 18 listopada 2008 r., tj. w dwa tygodnie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności wymaganej do likwidacji szkody. Według mnie od dnia 18 listopada 2008 r. Ubezpieczyciel popadł w zwłokę i zaniechał czynności wynikających z jego zobowiązań.

Na szczególną uwagę zasługuje ignorowanie osób poszkodowanych przez pracowników PZU. Kiedy zwróciłem np. uwagę kierownikowi działu, Panu KN, na lekceważenie terminów ( odpowiedzi na skargę oraz wydanie stosownego postanowienia o likwidacji szkody) odpowiedział – są przekroczone terminy, no i co z tego. Dalszy komentarz wydaje się zbyteczny.


Wyk. W 3 egz.

1 egz. - Rzecznik Ubezpieczonych

2 egz. JM

Z poważaniem

JM

---------------------------------------------------------

Ubezpieczyciel nie może ignorować Rzecznika Ubezpieczonych, w końcu PZU musi zająć jakieś stanowisko. Odpowiedzi PZU znajdziecie w następnych rozdziałach. Proszę jednak zwrócić uwagę, czy PZU udzieli chociaż jednej odpowiedzi wprost na postawione wcześniej pytania. W odpowiedziach będzie preferowany raczej sprawdzony styl amerykański. Kiedy amerykańskiego prezydenta elekta dziennikarz zapytał, czy po wygraniu wyborów podwyższy, czy też obniży podatki, odpowiedział, iż będzie szczęśliwy, jeżeli będzie mógł reprezentować interesy białych i czarnych. Gdyby nasi politycy przepracowali w PZU dwa, no góra trzy lata, błyszczeliby w mediach i parlamencie europejskim jak gwiazdy. Zero potknięć, żadnych przypadkowych wpadek, ku zmartwieniu dziennikarzy.

Na zakończenie, dla formalności umieszczam kopię pisma Rzecznika Ubezpieczonych skierowane do Prezesa ZUS.JM

 
Dlaczego odmowa odszkodowania
Ile może kosztować adwokat? - odmowa odszkodowania