Odmowa odszkodowania, czujesz się oszukany, masz wątpliwości czy postępowanie w sprawie wypadku, kolizji drogowej, kradzieży pojazdu prowadzone jest właściwie, napisz do mnie !

Przerwij łańcuch niemożności!


Jak PZU S.A zrobi z ciebie przestępcę.

Po prawo i sprawiedliwość? Nie do Bielska-Białej

Niemieckie dokumenty zakupu w ocenie PZU S.A.

Gdybym oświadczył, że PZU S.A., nie uznaje stosowanie prawa niemieckiego w Niemczech, międzynarodowego, a ogólnie żadnego prawa, chyba naraziłbym się na proces cywilny o zniesławienie.


Rzecznik prasowy PZU, wydałby szybko oświadczenie o treści:


Nieprawda, to jest pomówienie i wierutne kłamstwo, nie przestrzegamy tych praw tylko wtedy, gdy nie odpowiadają naszym interesom.


Po ostatnim, niefortunnym spotkaniu z pracownikiem PZU, o czym pisałem w poprzednim rozdziale, postanowiłem samodzielnie sprawdzić, jak to się stało, że PZU - jak twierdzi - nie otrzymało faktury. Poczynię jeszcze jedynie, dla porządku, uwagę, że pracownicy PZU, prawdopodobnie, nie odróżniają faktury od rachunku i umowy kupna, i używają tych określeń zamiennie.


162 dni od zgłoszenia szkody - 28.01.2009 r.

Korzystając z translatora języka niemieckiego i pomocy przyjaciół wysłaliśmy maila do sprzedawcy o treści zaprezentowanej poniżej.

Am xxxxx habe ich bei Ihnen ein pkw xxxxxxx gekauft – verbindliche Bestellung Nummer xxx. Leider ich bekam dabei keine Faktur / Rechnung von Ihnen. Unglücklicherweise man hat mir das Auto gestohlen am XXXXX. Zur Zeit ich habe viele Schwierigkeiten zu beweisen, dass ich bin ein rechtsgültiger Besitzer. Ich bin schuldig, denn meine deutsche Sprachkenntnisse sind zehr schwach. Würden Sie so höflich mir die richtige Faktur / Rechnung zu schicken? Ich werde Ihnen sehr dankbar dafür. Ich hoffe, es wird für Sie kein Problem.

Vielen Dank für das zweite Komplett der Schlüsselchen zu gekauften Wagen. Wir haben Ihre Postsendung bekommen.

Unsere persönliche Daten : XXXXX

Herzliche Grüße, JM


Co po polsku brzmi mniej więcej tak:


Dnia XXXX kupiłem u Państwa samochód osobowy XXXX – zobowiązujące zamówienie nr XXXX. Niestety nie o trzymałem przy tym faktury / rachunku od Państwa. Na nieszczęście skradziono mi to auto dnia XXXXX. Obecnie mam sporo trudności aby udowodnić, że jestem legalnym właścicielem. To moja wina, że moje umiejętności językowe są bardzo słabe. Byłby Pan tak uprzejmy przesłać mi właściwą fakturę/ rachunek? Będę Panu za to bardzo wdzięczny. Mam nadzieje, że nie będzie to dla Pana żaden problem. Wielkie dzięki za drugi komplet kluczyków do zakupionego samochodu. Otrzymaliśmy Pańską przesyłkę pocztową.

Pozdrowienia JM


W odróżnieniu od PZU, które nie ma zwyczaju odpowiadać na maile poszkodowanego, odpowiedź przyszła w tym samym dniu.


Guten Tag Familie M,

sehr schade, dass Ihnen dieses Missgeschick passiert ist, Wir haben Ihnen heute per Post eine Kopie der Fahrzeugrechnung zu geschickt. Allerdings hatte Ihre Versicherung im letzten Jahr ebenfalls eine Rechnungskopie von uns angefordert und auch bekommen. Falls wir Ihnen in dieser Angelegenheit weiterhelfen können, bitte einfach melden.

Freundliche Grüße aus Iserlohn

Przedsiębiorca z Niemiec, solidna firma, przesłał nam skan rachunku, wydruk papierowy przysłał też zwykłą pocztą, i uwaga, powiadomił nas, że na "życzenie" ubezpieczyciela wysłał mu już rachunek w ubiegłym roku ! Jeżeli możemy w czymkolwiek pomóc, proszę tylko dać znać - napisał.


Zapytacie więc, w czym problem? Trafne pytanie. Problem w tym, że PZU z uporem maniaka żąda oryginału rachunku. Kto wie jak wygląda oryginał rachunku w Polsce ? - widzę, że wszyscy. A kto wie jak wygląda oryginał rachunku w Niemczech? Nikt? I nie dziwię się, bo coś takiego jak oryginał rachunku, w rozumieniu naszego prawa podatkowego, w Niemczech NIE ISTNIEJE. Naprawdę.

Aby do tego dojść, wcześniej, cała armia naszych przyjaciół musiała przeczesać Internet, znajdując informacje, które wprawiły nas w zdumienie. Zanim przedstawię, prawie kompletny wykład z niemieckiego prawa podatkowego i rzeczowego, zapytam - czy PZU jako profesjonalista nie nadużył naszego zaufania? Czy biuro prawne PZU nie ma zielonego pojęcia o prawie międzynarodowym? Czy celowo nie preparuje fałszywych faktów, dowodów, licząc na niewiedzę poszkodowanego i brak wysokich kwalifikacji sędziego? Gdzie tak zachwalana solidność tej firmy?


Ostrzeżenie : jedyną korzyść z zaufania, jakim obdarzasz PZU, mają pracownicy tej firmy - mogą tobą manipulować.


Wróćmy jednak do wykładu. Aby nie być posądzonym o szerzenie wrogiej propagandy, zamieszczam poniżej tekst z ustawy niemieckiej w oryginale wraz z podaniem źródła oraz tłumaczenie, które być może nie jest najwyższego lotu, ale jest z pewnością zrozumiałe nawet dla laika. Czytamy definicję "rachunku" (po niemiecku "Rechnung") oraz co powinien zawierać. Przy okazji ciekawostka, w języku niemieckim rzeczowniki piszemy dużą literą.


Tłumaczenia (tłumaczenie wolne)§ 14 Ausstelung von Rechnungen,

Umsatzsteuergesetz (UStG) ausfertigungsdatum: 26.11.1979


(1) Rechnung ist jedes Dokument, mit dem über eine Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet wird, gleichgültig, wie dieses Dokument im Geschäftsverkehr bezeichnet wird. Rechnungen sind auf Papier oder vorbehaltlich der Zustimmung des Empfängers auf elektronischem Weg zu übermitteln.Rechnungen über 150,- EUR Gesamtbetrag § 14 (4)


Bei allen übrigen Rechnungen, deren Gesamtbetrag inkl. Umsatzsteuer 150,- EUR übersteigt, sind einige Angaben zu machen, die über die der Kleinbetragsrechnungen hinaus gehen. Auf einer solchen Rechnungen sind folgende Bestandteile unterzubringen:


1. Der vollständige Name und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers sowie des Leistungsempfängers.

2. Die Steuernummer in der Form xxx/xxx/xxxxx oder aus Sicherheitsgründen die Umsatzsteueridentifikationsnummer des leistenden Unternehmers so bspw. DExxxxxxxxx.

3. Eine fortlaufende Rechnungsnummer, wie bspw. 1/2009.

4. Die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der erbrachten Leistungen

5. Das Rechnungsdatum

6. Der Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung sofern vom Rechnungsdatum abweichend

7. Der anzuwendende Steuersatz sowie den Steuerbetrag

8. Nach Steuersatz und Steuerbefreiungen aufgeschlüsselten Entgelte


§ 14 Ausstelung von Rechnungen, Umsatzsteuergesetz (UStG) ausfertigungsdatum: 26.11.1979

§ 14 ust. 4 wystawianie rachunków,

Ustawa o podatku obrotowym (UStG) z 26.11.1979


Ust. 1. Rachunkiem, jest każdy dokument, w którym rozliczona jest dostawa lub inne usługi, obojętnie, jak ten dokument jest określany (nazywany) w stosunkach handlowych.

Rachunki są na papierze lub z zastrzeżeniem zgody odbiorcy przekazywane drogą elektroniczną.Rachunki z kwotą ponad 150,- EUR łącznie § 14 ust. 4


Przy wszystkich pozostałych rachunkach, które opiewają na kwotę przekraczającą 150,- EUR łącznie z podatkiem obrotowym, należy zamieścić dane, które nie występują na mniejszych rachunkach. Na tych rachunkach należy umieścić następujące części składowe:

1. Pełne dane, łącznie z adresem, usługodawcy i usługobiorcy.

2. Numer podatkowy w formie xxx / xxx / xxxxx lub dla pewności numer identyfikacyjny podatku obrotowego przedsiębiorców na przykład DExxxxxxxxx.

3. Kolejny numer rachunku, na przykład 1/2009.

4. Ilość i gatunek (stosowane w handlu określenie) dostarczonych przedmiotów lub ich objość i sposób dostarczonia.

5. Data rachunku

6. Data dostawy o ile nie pokrywa się z datą wystawienia rachunku.

7. Stawkę podatkową i kwotę podatku.

8. Zapłatę z uwzględnieniem podatku i ulg.§ 14 ust. 4 wystawianie rachunków,

Ustawa podatkowa (UStG) z 26.11.1979 z późniejszymi zmianami

Źródło: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ustg_1980/gesamt.pdf

Podatek obrotowy (Umsatzsteuer) naliczany jest, z pewnymi wyjątkami, przy realizacji każdej dostawy lub przy wykonaniu usługi. Podatek obrotowy jest odpowiednikiem polskiego VAT i wynosi obecnie 16%.


Podatek dochodowy ujęty jest w przepisach Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Einkommenssteuergesetz).


Bitten Sie den Rechnungsaussteller um ein Duplikat der Rechnung. Er ist ja ebenfalls verpflichtet, eine Kopie jeder Ausgangsrechnung über einen Zeitraum von 10 Jahren aufzubewahren.

Poproście wystawcę rachunku u jego duplikat. On jest również zobowiązany do przechowywania kopii każdego rachunku przez z 10 lat.Eingescannte Rechnung wird anerkannt


Beachten Sie: In vielen Unternehmen ist es bereits üblich, Rechnungen einzuscannen und elektronisch aufzubewahren. Das ist ein zusätzlicher Schutz vor Verlust.


Der Bundesfinanzhof hat bereits vor einiger Zeit entschieden, dass die Aufbewahrung von eingescannten Rechnungen z. B. als PDF oder im JGP-Format zulässig ist. Die Daten müssen jedoch so abgespeichert sein, dass sie jederzeit unverzüglich maschinell ausgewertet werden können. BFH, 26.9.2007, Az: I B 53/07

Zeskanowane rachunki są uznawane.


Uwaga: w wielu przedsiębiorstwach jest już przyjęte skanowanie rachunków i ich przechowywanie w formie elektronicznej. To jest dodatkowe zabezpieczenie przed ich utratą (zgubą).

Federalny Trybunał ds. Finansów (BFH) zdecydował od jakiegoś czasu, że przechowanie zeskanowanych rachunków np. w formacie PDF lub w JGP- jest dozwolone. Muszą być jednak tak zapisane, że mogą zostać zawsze wykorzystane bezzwłocznie, automatycznie. BFH, 26.9.2007, Az: I B 53/07


Uwagi : Abkürzung: bspw. beispielsweise (bspw.) - beispw., bspw.

Gesemtbetrag

: bspw - na przykład

suma ogólna


Dla pewności przytoczę fragment definicji, który jak się później okaże, będzie miał kluczowe znaczenie w ocenie dokumentu, na podstawie którego dokonano rejestracji pojazdu w Polsce.


Rachunkiem, jest każdy dokument, w którym rozliczona jest dostawa lub inne usługi, obojętnie, jak ten dokument jest określany (nazywany) w stosunkach handlowych.


Uważny czytelnik zwrócił też z pewnością uwagę na dwie rzeczy co do wymogów formalnych. Rachunek w Niemczech nie musi nazywać się rachunek i nie musi, a nawet nie może mieć nadruku oryginał/kopia, co w polskim obrocie gospodarczym jest niedopuszczalne. Mało tego, może się nazywać obojętnie jak, byleby zawierał wymagane dane.

Nasuwa się jeszcze jeden wniosek. Skoro dokument ten nie ma nadruku oryginał/kopia, to jak rozróżnić oryginał od kopii? Wszystko wskazuje na to, że Niemcy nie zawracają sobie głowy takimi drobiazgami, skoro w obrocie gospodarczym dozwolone są również skany rachunków. Dlaczego w Polsce musi być nadruk oryginał/kopia, wie tylko ten, co to wymyślił.


Skoro już zostałeś ekspertem od rachunku w prawie niemieckim, odpowiedz na kilka prostych pytań.

Czy dokument o nazwie " VERBINDLICHE BESTELLUNG" (wiążące zamówienie), który otrzymałem przy zakupie, a który zawierał wszystkie wymagane dane dla rachunku, z przytoczonej powyżej ustawy niemieckiej, jest rachunkiem? Wiem, że jest to pytanie z serii, "co to jest, po wodzie pływa i kaczka się nazywa", ale PZU ma bardzo poważne wątpliwości co do tej kaczki.

Czy PZU powinno uznać taki dokument za miarodajny, czy też powinno żądać dokumentu niemieckiego wystawionego zgodnie z wymogami prawa polskiego?

Czy dokumenty handlowe wystawione w Niemczech na gruncie prawa niemieckiego powinny być Polsce uznawane?

Czy skan rachunku, czy kolejny wydruk rachunku, traci na wiarygodności w rozumieniu prawa niemieckiego?

Widzę, że twoje odpowiedzi są poprawne. Po przeczytaniu drugiej części wykładu, i co najważniejsze jego zrozumieniu (ostrzegam, że będzie to trudny materiał), możesz spokojnie ubiegać się o pracę w PZU w dziale prawnym, bo niedługo powinno zwolnić się tam kilka miejsc pracy.


Czy wiesz na czym polega zasada abstrakcji w prawie niemieckim?


Dla zobrazowania posłużę się przykładami. Kupujesz samochód w Polsce od sąsiada. Sporządzacie umowę kupna, sąsiadowi dajesz gotówkę, sąsiad daje ci kluczyki i dowód rejestracyjny, i samochód jest twój. Jesteś właścicielem, możesz to potwierdzić umową podpisaną przez obie strony tej transakcji. Sprzedaż i przeniesienie własności na podstawie umowy nastąpiło w tym samym czasie, jest nierozdzielne - patrz art. 155 Kodeksu Cywilnego. Występują tu dwie czynności prawne jednocześnie, zobowiązująca ( powstaje roszczenie, zobowiązanie ) i rozporządzająca ( powoduje zmianę, przeniesienie własności)


Art. 155 KC - w Polsce

§ 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.


Okazuje się, że w Niemczech jest - uważaj - inaczej. W opisanym powyżej przykładzie Niemcy widzą trzy czynności, tj. zawarcie umowy, przekazanie należności i przeniesienie własności. Umowa sprzedaży, jako czynność prawna, jest oddzielona od innej czynności prawnej, jaką jest przeniesienia własności. Na ten model zdecydowali się twórcy BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Wskazuje na to sposób sformułowania tekstu ustawy. Umowa sprzedaży (§ 433 BGB) jedynie zobowiązuje do przeniesienia własności, natomiast przeniesienie własności zostało uregulowane w dalszych paragrafach BGB, mianowicie przeniesienie własności na rzeczy ruchomej w § 929, na nieruchomości w §§ 873, 925.


Mamy tu do czynienia z zasadą rozdzielności, obie czynności prawne, zobowiązująca i rozporządzająca, funkcjonują osobno i mają się w Niemczech dobrze. Jest to jedyny kraj w Europie, gdzie zasada abstrakcji (jakże trafnie nazwana, bo dla nas to rzeczywiście czysta abstrakcja) funkcjonuje w obowiązującym ustawodawstwie.


Co z tego wynika? Ano to, że przeniesienie własności niekoniecznie musi wynikać z umowy. Sama umowa sprzedaży, w Niemczech, nie wywołuje skutku rozporządzającego. W przypadku nie wywiązania się z jej postanowień poszkodowanemu przysługuje jedynie roszczenie odszkodowawcze. Nieważność czynności zobowiązującej nie wywołuje automatycznie skutku nieważności czynności rozporządzającej i odwrotnie.


Jeżeli nie zrozumiałeś (a nie ostrzegałem) to odsyłam cię do artykułu na ten temat, który znajduje się tu: http://www.edukacjaprawnicza.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=10&id=868


Ktoś zapyta i po co te wywody? Zdziwiłby się, ten ktoś, gdyby się dowiedział, że fakt przeniesienia własności samochodu, który zakupiłem w Niemczech urósł do rangi bardzo poważnego problemu, w toczącym się procesie cywilnym. Zorientujesz się, jeżeli doczytasz moją relację do samego końca.


A jakie to ma praktyczne znaczenie? Wyobraź sobie, że z chwilą wydania samochodu z autosalonu w Niemczech, w świetle prawa niemieckiego zostałem jego właścicielem i żądanie PZU do okazania umowy zakupu nie ma najmniejszego sensu, bo jak już wiesz, umowa w prawie niemieckim nie przenosi własności. Nie wierzysz, to popatrz poniżej.


Bürgerliches Gesetzbuch

Buch 3 - Sachenrecht (§§ 854 - 1296)

Abschnitt 3 - Eigentum (§§ 903 - 1011)

Titel 3 - Erwerb und Verlust des Eigentums an beweglichen Sachen (§§ 929 - 984)

Untertitel 1 - Übertragung (§§ 929 - 936)


§ 929


Einigung und Übergabe


Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll. Ist der Erwerber im Besitz der Sache, so genügt die Einigung über den Übergang des Eigentums.


Kodeks Cywilny


Księga 3 - Prawo rzeczowe (§ § 854 - 1296)

Rozdział 3 - Własność (§ § 903 - 1011)

Tytuł 3 - nabycie i utrata własności rzeczy ruchomych (§ § 929 - 984)

Podtytuł 1 - przeniesienie (§ § 929 - 936)


Do przeniesienia własności na rzeczy ruchomej wymagane jest, aby właściciel wydał rzecz nabywcy i obaj byli co do tego zgodni, że własność powinna być przeniesiona. Jeśli nabywca jest w posiadaniu rzeczy, to wystarczy zgoda do przeniesienia własności.

A co, nie mówiłem.


Podsumujmy.

  • Z chwilą wydania mi samochodu z autosalonu stałem się jego właścicielem, a to tylko dlatego, że autosalon znajdował się na terenie Niemiec, gdzie - muszę to ponownie przypomnieć panom z PZU - obowiązuje prawo niemieckie.
  • Tam też otrzymałem dokument spełniający wymogi rachunku, zgodnie z prawem niemieckim.
  • W Niemczech, o dziwo, też zgodnie z prawem niemieckim, pracownicy administracji państwowej uznali mnie za właściciela i wystawili mi dokumenty, w których figuruję jako właściciel, dalej już nie będę powtarzał dlaczego.
  • Firma ubezpieczeniowa w Niemczech też uznała mnie za właściciela, wystawiając mi stosowną polisę.
  • Policja drogowa w Niemczech nie ścigała mnie za kradzież pojazdu, widocznie uznali, że jestem właścicielem.
  • Agencja ubezpieczeniowa PZU w Sosnowcu też nie kwestionowała moich praw do samochodu jako właściciela.
  • Wydział Komunikacji zarejestrował sprowadzony pojazd bez jednego pytania, gdzie figurujemy, wraz z żoną, jako właściciele.
  • Po kradzieży pojazdu, Policja prowadząca dochodzenie uznała mnie za właściciela.
  • Przedsiębiorca z Niemiec potwierdził legalność transakcji i przesłał rachunek, przez co potwierdził, że jesteśmy właścicielami.

Dopiero po ustaleniu wartości skradzionego samochodu, 150.000 zł !, PZU doszło wniosku, że jednak ... nie jesteśmy właścicielami samochodu.

Jak myślisz, dlaczego? Jeżeli nie znasz odpowiedzi, przeczytaj wstęp do niniejszego artykułu.


Uwaga: Wszystkim tym, którzy teraz zwątpili, iż napisałem prawdę o mojej nieznajomości języka niemieckiego i prawa cywilnego, przypominam, że obecnie pracuje dla mnie grono wolontariuszy, specjalistów z zakresu prawa, tłumaczy i przyjaciół, którzy nie mogą się pogodzić z bzdurnymi zarzutami i jeszcze bardziej bzdurnymi argumentami PZU S.A.


JM


PS.

Dla bardzo dociekliwych, przedstawiam poniżej garść informacji z niemieckich for, gdzie odpowiedzi zamieszczają specjaliści podatkowi.


-------------------------------


Folgende Bestandteile sind Verzierungen


Alle übrigen Angaben auf Rechnungen, wie bspw. eMail- oder Internetadressen, Gruß- oder Dankesworte, die Bankverbindung, Telefon- oder Handynummern, ja sogar die Unterschrift des Unternehmers und sein Stempel sind aus rein steuerlichen Gesichtspunkten kein ”Muss” für den Unternehmer.


Wszystkie pozostałe dane na rachunku, jak np. e-mail, adresy internetowe, podziękowania, konta bankowe, telefony lub telefony komórkowe, a nawet podpis przedsiębiorcy i jego stempel z czysto podatkowego punku widzenia, to żaden obowiązek (przymus) dla przedsiębiorcy.


http://www.gruenderlexikon.de/blog/2009/03/05/teil-9-buchfuehrung-der-beleg-oder-die-rechnung-was-muss-drauf-stehen-und-was-ist-verzierung/
Zweifelsfragen (pytania z wątpliwościami)


Beim Ausstellen von Ausgangsrechnungen und beim Kontrollieren von Eingangsrechnungen tauchen erfahrungsgemäß zahlreiche Einzelfragen auf. Hier die wichtigsten Antworten auf einen Blick:


Muss auf einer Rechnung auch "Rechnung" draufstehen? Eine ausdrückliche Kennzeichnung als "Rechnung" ist nicht unbedingt erforderlich: Im Umsatzsteuergesetz heißt es: "Rechnung ist jedes Dokument, mit dem über eine Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet wird, gleichgültig, wie dieses Dokument im Geschäftsverkehr bezeichnet wird."


Czy na rachunku musi być napis "Rachunek"? Wyraz określający jako "Rachunek" nie jest koniecznie wymagany: Ustawa o podatku obrotowym stanowi: "rachunkiem jest każdy dokument ...


Müssen Rechnungen unterschrieben werden? Ebenfalls entbehrlich ist die Unterschrift des Ausstellers auf der Rechnung. Warum das sogar nach hinten losgehen kann, haben wir vor einiger Zeit unter der Überschrift "Ausgangs-Rechnungen unterschreiben?" erläutert.


Czy rachunki muszą być podpisywane?  Również zbędny jest podpis wystawcy na rachunku. ....


http://www.akademie.de/fuehrung-organisation/steuern-fuer-unternehmer/tipps/steuertipps/pflichtangaben-auf-rechnungen.html

----------------------------------------------------------------------------------------


Proszę Państwa, czapki z głów przed ludźmi, którzy wykonali i wykonują nadal dla mnie, i dla Was, kawał dobrej roboty.

JM

Niemieckie dokumenty zakupu w ocenie PZU S.A.


Gdybym oświadczył, że PZU S.A., nie uznaje prawa niemieckiego, międzynarodowego, a ogólnie żadnego prawa, chyba naraziłbym się na proces cywilny o zniesławienie.


Rzecznik prasowy PZU, wydałby szybko oświadczenie o treści:


Nieprawda, to jest pomówienie i wierutne kłamstwo, nie przestrzegamy tych praw tylko wtedy, kiedy nie odpowiadają naszym interesom.


Po ostatnim, niefortunnym spotkaniu z pracownikiem PZU, o czym pisałem w poprzednim rozdziale, postanowiłem samodzielnie sprawdzić, jak to się stało, że PZU - jak twierdzi - nie otrzymało faktury. Poczynię jeszcze jedynie, dla porządku, uwagę, że pracownicy PZU, prawdopodobnie, nie odróżniają faktury od rachunku i umowy kupna, i używają tych określeń zamiennie.


Korzystając z translatora języka niemieckiego i pomocy przyjaciół wysłaliśmy maila do sprzedawcy o treści zaprezentowanej poniżej.


Am xxxxx habe ich bei Ihnen ein pkw xxxxxxx gekauft – verbindliche Bestellung Nummer xxx. Leider ich bekam dabei keine Faktur / Rechnung von Ihnen. Unglücklicherweise man hat mir das Auto gestohlen am XXXXX. Zur Zeit ich habe viele Schwierigkeiten zu beweisen, dass ich bin ein rechtsgültiger Besitzer. Ich bin schuldig, denn meine deutsche Sprachkenntnisse sind zehr schwach. Würden Sie so höflich mir die richtige Faktur / Rechnung zu schicken? Ich werde Ihnen sehr dankbar dafür. Ich hoffe, es wird für Sie kein Problem.

Vielen Dank für das zweite Komplett der Schlüsselchen zu gekauften Wagen. Wir haben Ihre Postsendung bekommen.

Unsere persönliche Daten : XXXXX

Herzliche Grüße, JM


Co po polsku brzmi mniej więcej tak:


Dnia XXXX kupiłem u Państwa samochód osobowy XXXX – zobowiązujące zamówienie nr XXXX. Niestety nie o trzymałem przy tym faktury / rachunku od Państwa. Na nieszczęście skradziono mi to auto dnia XXXXX. Obecnie mam sporo trudności aby udowodnić, że jestem legalnym właścicielem. To moja wina, że moje umiejętności językowe są bardzo słabe. Byłby Pan tak uprzejmy przesłać mi właściwą fakturę/ rachunek? Będę Panu za to bardzo wdzięczny. Mam nadzieje, że nie będzie to dla Pana żaden problem. Wielkie dzięki za drugi komplet kluczyków do zakupionego samochodu. Otrzymaliśmy Pańską przesyłkę pocztową.

Pozdrowienia JM


W odróżnieniu od PZU, które nie ma zwyczaju odpowiadać na maile poszkodowanego, odpowiedź przyszła bardzo szybko. Przedsiębiorca z Niemiec, solidna firma, przesłał nam skan rachunku, wydruk papierowy przysłał też zwykłą pocztą, i uwaga, powiadomił nas, że na życzenie ubezpieczyciela wysłał mu już wcześniej rachunek !


Zapytacie więc, w czym problem? Trafne pytanie. Problem w tym, że PZU z uporem maniaka żąda oryginału rachunku. Kto wie jak wygląda oryginał rachunku w Polsce ? - widzę, że wszyscy. A kto wie jak wygląda oryginał rachunku w Niemczech? Nikt? I nie dziwię się, bo coś takiego jak oryginał rachunku, w rozumieniu naszego prawa podatkowego, w Niemczech NIE ISTNIEJE. Naprawdę.

Aby do tego dojść, wcześniej, cała armia naszych przyjaciół musiała przeczesać Internet, znajdując informacje, które wprawiły nas w zdumienie. Zanim przedstawię, prawie kompletny wykład z niemieckiego prawa podatkowego i rzeczowego, zapytam - czy PZU jako profesjonalista nie nadużył naszego zaufania? Czy biuro prawne PZU nie ma zielonego pojęcia o prawie międzynarodowym? Czy celowo nie preparuje fałszywych faktów, dowodów, licząc na niewiedzę poszkodowanego i brak wysokich kwalifikacji sędziego? Gdzie tak zachwalana solidność tej firmy?


Wróćmy jednak do wykładu. Aby nie być posądzonym o szerzenie wrogiej propagandy, zamieszczam poniżej tekst z ustawy niemieckiej w oryginale wraz z podaniem źródła oraz tłumaczenie, które być może nie jest najwyższego lotu, ale jest z pewnością zrozumiałe nawet dla laika. Czytamy definicję "rachunku" (po niemiecku "rechnung") oraz co powinien zawierać. Przy okazji ciekawostka, w języku niemieckim rzeczowniki piszemy dużą literą.


Tłumaczenia (tłumaczenie wolne)


§ 14 Ausstelung von Rechnungen,

Umsatzsteuergesetz (UStG) ausfertigungsdatum: 26.11.1979


(1) Rechnung ist jedes Dokument, mit dem über eine Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet wird, gleichgültig, wie dieses Dokument im Geschäftsverkehr bezeichnet wird. Rechnungen sind auf Papier oder vorbehaltlich der Zustimmung des Empfängers auf elektronischem Weg zu übermitteln.Rechnungen über 150,- EUR Gesamtbetrag § 14 (4)


Bei allen übrigen Rechnungen, deren Gesamtbetrag inkl. Umsatzsteuer 150,- EUR übersteigt, sind einige Angaben zu machen, die über die der Kleinbetragsrechnungen hinaus gehen. Auf einer solchen Rechnungen sind folgende Bestandteile unterzubringen:


1. Der vollständige Name und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers sowie des Leistungsempfängers.

2. Die Steuernummer in der Form xxx/xxx/xxxxx oder aus Sicherheitsgründen die Umsatzsteueridentifikationsnummer des leistenden Unternehmers so bspw. DExxxxxxxxx.

3. Eine fortlaufende Rechnungsnummer, wie bspw. 1/2009.

4. Die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der erbrachten Leistungen

5. Das Rechnungsdatum

6. Der Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung sofern vom Rechnungsdatum abweichend

7. Der anzuwendende Steuersatz sowie den Steuerbetrag

8. Nach Steuersatz und Steuerbefreiungen aufgeschlüsselten Entgelte


§ 14 Ausstelung von Rechnungen, Umsatzsteuergesetz (UStG) ausfertigungsdatum: 26.11.1979

§ 14 ust. 4 wystawianie rachunków,

Ustawa o podatku obrotowym (UStG) z 26.11.1979


Ust. 1. Rachunkiem, jest każdy dokument, w którym rozliczona jest dostawa lub inne usługi, obojętnie, jak ten dokument jest określany (nazywany) w stosunkach handlowych.

Rachunki są na papierze lub z zastrzeżeniem zgody odbiorcy przekazywane drogą elektroniczną.Rachunki z kwotą ponad 150,- EUR łącznie § 14 ust. 4


Przy wszystkich pozostałych rachunkach, które opiewają na kwotę przekraczającą 150,- EUR łącznie z podatkiem obrotowym, należy zamieścić dane, które nie występują na na mniejszych rachunkach. Na tych rachunkach należy umieścić następujące części składowe:

1. Pełne dane, łącznie z adresem, usługodawcy i usługobiorcy.

2. Numer podatkowy w formie xxx / xxx / xxxxx lub dla pewności numer identyfikacyjny podatku obrotowego przedsiębiorców na przykład DExxxxxxxxx.

3. Kolejny numer rachunku, na przykład 1/2009.

4. Ilość i gatunek (stosowane w handlu określenie) dostarczonych przedmiotów lub ich objość i sposób dostarczonia.

5. Data rachunku

6. Data dostawy o ile nie pokrywa się z datą wystawienia rachunku.

7. Stawkę podatkową i kwotę podatku.

8. Zapłatę z uwzględnieniem podatku i ulg.§ 14 ust. 4 wystawianie rachunków,

Ustawa podatkowa (UStG) z 26.11.1979 z późniejszymi zmianami

Źródło: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ustg_1980/gesamt.pdf

Podatek obrotowy (Umsatzsteuer) naliczany jest, z pewnymi wyjątkami, przy realizacji każdej dostawy lub przy wykonaniu usługi. Podatek obrotowy jest odpowiednikiem polskiego VAT i wynosi obecnie 16%.


Podatek dochodowy ujęty jest w przepisach Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Einkommenssteuergesetz).


Bitten Sie den Rechnungsaussteller um ein Duplikat der Rechnung. Er ist ja ebenfalls verpflichtet, eine Kopie jeder Ausgangsrechnung über einen Zeitraum von 10 Jahren aufzubewahren.

Poproście wystawcę rachunku u jego duplikat. On jest również zobowiązany do przechowywania kopii każdego rachunku przez z 10 lat.Eingescannte Rechnung wird anerkannt


Beachten Sie: In vielen Unternehmen ist es bereits üblich, Rechnungen einzuscannen und elektronisch aufzubewahren. Das ist ein zusätzlicher Schutz vor Verlust.


Der Bundesfinanzhof hat bereits vor einiger Zeit entschieden, dass die Aufbewahrung von eingescannten Rechnungen z. B. als PDF oder im JGP-Format zulässig ist. Die Daten müssen jedoch so abgespeichert sein, dass sie jederzeit unverzüglich maschinell ausgewertet werden können. BFH, 26.9.2007, Az: I B 53/07

Zeskanowane rachunki są uznawane.


Uwaga: w wielu przedsiębiorstwach jest już przyjęte skanowanie rachunków i ich przechowywanie w formie elektronicznej. To jest dodatkowe zabezpieczenie przed ich utratą (zgubą).

Federalny Trybunał ds. Finansów (BFH) zdecydował od jakiegoś czasu, że przechowanie zeskanowanych rachunków np. w formacie PDF lub w JGP- jest dozwolone. Muszą być jednak tak zapisane, że mogą zostać zawsze wykorzystane bezzwłocznie, automatycznie. BFH, 26.9.2007, Az: I B 53/07


Uwagi : Abkürzung: bspw. beispielsweise (bspw.) - beispw., bspw.

Gesemtbetrag

: bspw - na przykład

suma ogólna

Dla pewności przytoczę fragment definicji, który jak się później okaże, będzie miał kluczowe znaczenie w ocenie dokumentu, na podstawie, którego dokonano rejestracji pojazdu w Polsce.


Rachunkiem, jest każdy dokument, w którym rozliczona jest dostawa lub inne usługi, obojętnie, jak ten dokument jest określany (nazywany) w stosunkach handlowych.


Uważny czytelnik zwrócił też z pewnością uwagę na dwie rzeczy co do wymogów formalnych. Rachunek w Niemczech nie musi nazywać się rachunek i nie musi, a nawet nie może mieć nadruku oryginał/kopia, co w polskim obrocie gospodarczym jest niedopuszczalne. Mało tego, może się nazywać obojętnie jak, byleby zawierał wymagane dane.

Nasuwa się jeszcze jeden wniosek. Skoro dokument ten nie ma nadruku oryginał/kopia, to jak rozróżnić oryginał od kopii? Wszystko wskazuje na to, że Niemcy nie zawracają sobie głowy takimi drobiazgami, skorą w obrocie gospodarczym dozwolone są również skany rachunków. Dlaczego w Polsce musi być nadruk oryginał/kopia, wie tylko ten, co to wymyślił.


Skoro już zostałeś ekspertem od rachunku w prawie niemieckim, odpowiedz na kilka prostych pytań. Czy dokument o nazwie " VERBINDLICHE BESTELLUNG" (wiążące zamówienie), który otrzymałem przy zakupie, a który zawierał wszystkie wymagane dane dla rachunku, z przytoczonej powyżej ustawy niemieckiej, jest rachunkiem? Wiem, że jest to pytanie z serii, "co to jest, po wodzie pływa i kaczka się nazywa", ale traktując rzecz poważnie, PZU ma bardzo poważne wątpliwości co do tej kaczki.

Czy PZU powinno uznać taki dokument za miarodajny, czy też powinno żądać dokumentu niemieckiego wystawionego zgodnie z wymogami prawa polskiego?

Czy dokumenty handlowe wystawione w Niemczech na gruncie prawa niemieckiego powinny być Polsce uznawane?

Czy skan rachunku, czy kolejny wydruk rachunku, traci na wiarygodności w rozumieniu prawa niemieckiego?

Czy jest fizycznie możliwe, dostarczenie PZU oryginału rachunku wystawionego w Niemczech?

Widzę, że twoje odpowiedzi są poprawne. Po przeczytaniu drugiej części wykładu i co najważniejsze jego zrozumieniu (ostrzegam, że będzie to trudny materiał), możesz spokojnie ubiegać się o pracę w PZU w dziale prawnym, bo niedługo powinno zwolnić się tam kilka miejsc pracy.


Czy wiesz na czym polega zasada abstrakcji w prawie niemieckim?


Dla zobrazowania posłużę się przykładami. Kupujesz samochód w Polsce od sąsiada. Sporządzacie umowę kupna, sąsiadowi dajesz gotówkę, sąsiad daje ci kluczyki i dowód rejestracyjny, i samochód jest twój. Jesteś właścicielem, możesz to potwierdzić umową podpisaną przez obie strony tej transakcji. Sprzedaż i przeniesienie własności na podstawie umowy nastąpiło w tym samym czasie, jest nierozdzielne - patrz art. 155 Kodeksu Cywilnego. Występują tu dwie czynności prawne jednocześnie, zobowiązująca ( powstaje roszczenie, zobowiązanie ) i rozporządzająca ( powoduje zmianę, przeniesienie)


Art. 155 KC

§ 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.


Okazuje się, że w Niemczech jest - uważaj - inaczej. Zostaje oddzielona umowa sprzedaży od przeniesienia własności. Na ten model zdecydowali się twórcy BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Wskazuje na to sposób sformułowania tekstu ustawy. Umowa sprzedaży (§ 433 BGB) jedynie zobowiązuje do przeniesienia własności, natomiast przeniesienie własności zostało uregulowane w dalszych paragrafach BGB, mianowicie przeniesienie własności na rzeczy ruchomej w § 929, na nieruchomości w §§ 873, 925.


Mamy tu do czynienia z zasadą rozdzielczości, obie czynności prawne, zobowiązująca i rozporządzająca, funkcjonują osobno i mają się w Niemczech dobrze. Jest to jedyny kraj w Europie, gdzie zasada abstrakcji (jakże trafnie nazwana, bo dla nas to abstrakcja) funkcjonuje w obowiązującym ustawodawstwie.


Co z tego wynika? Ano to, że przeniesienie własności niekoniecznie musi wynikać z umowy. Sama umowa sprzedaży nie wywołuje skutku rozporządzającego. W przypadku nie wywiązania się z jej postanowień poszkodowanemu przysługuje jedynie roszczenie odszkodowawcze. Nieważność czynności zobowiązującej nie wywołuje automatycznie skutku nieważności czynności rozporządzającej i odwrotnie.


Jeżeli nie zrozumiałeś (a nie ostrzegałem) to odsyłam cię do artykułu na ten temat, który znajduje się tu: http://www.edukacjaprawnicza.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=10&id=868


Ktoś zapyta i po co te wywody? Zdziwiłby się, ten ktoś, gdyby się dowiedział, że fakt przeniesienia własności samochodu, który zakupiłem w Niemczech urósł do rangi bardzo poważnego problemu, w toczącym się procesie cywilnym. Zorientujesz się, jeżeli doczytasz moją relacje do samego końca.


A jakie to ma praktyczne znaczenie? Wyobraź sobie, że z chwilą wydania samochodu z autosalonu w Niemczech, w świetle prawa niemieckiego zostałem jego właścicielem i żądanie PZU do okazania umowy zakupu nie ma najmniejszego sensu, bo jak już wiesz, umowa w prawie niemieckim nie przenosi własności. Nie wierzysz, to popatrz poniżej.


Bürgerliches Gesetzbuch

Buch 3 - Sachenrecht (§§ 854 - 1296)

Abschnitt 3 - Eigentum (§§ 903 - 1011)

Titel 3 - Erwerb und Verlust des Eigentums an beweglichen Sachen (§§ 929 - 984)

Untertitel 1 - Übertragung (§§ 929 - 936)


 

§ 929

 

Einigung und Übergabe

 

Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll. Ist der Erwerber im Besitz der Sache, so genügt die Einigung über den Übergang des Eigentums.

 

Kodeks Cywilny


Księga 3 - Prawo rzeczowe (§ § 854 - 1296)

Rozdział 3 - Własność (§ § 903 - 1011)

Tytuł 3 - nabycie i utrata własności rzeczy ruchomych (§ § 929 - 984)

Podtytuł 1 - przeniesienie (§ § 929 - 936)


 

§ 929

 

Zgoda i przekazanie

 

Do przeniesienia własności na rzeczy ruchomej wymagane jest, aby właściciel wydał rzecz

nabywcy i obaj byli co do tego zgodni, że własność powinna być przeniesiona.

Jeśli nabywca jest w posiadaniu rzeczy, to wystarczy zgoda do przeniesienia własności.

 

 
A co, nie mówiłem.


Uwaga: Wszystkim tym, którzy teraz zwątpili, iż napisałem prawdę o mojej nieznajomości języka niemieckiego i prawa cywilnego, przypominam, że obecnie pracuje dla mnie armia ludzi, specjalistów z zakresu prawa, tłumaczy, przyjaciół, którzy nie mogą się pogodzić z bzdurnymi zarzutami i jeszcze bardziej bzdurnymi argumentami PZU S.A.


JM

 
Dlaczego odmowa odszkodowania
Ile może kosztować adwokat? - odmowa odszkodowania