Odmowa odszkodowania, czujesz się oszukany, masz wątpliwości czy postępowanie w sprawie wypadku, kolizji drogowej, kradzieży pojazdu prowadzone jest właściwie, napisz do mnie !

Przerwij łańcuch niemożności!


Jak PZU S.A zrobi z ciebie przestępcę.

Po prawo i sprawiedliwość? Nie do Bielska-Białej

Odmowa odszkodowania - pojazd używany w działalności gospodarczej

Ubezpieczającym pojazd była osoba prowadząca działalność gospodarczą, jednak wykorzystywany przez nią na co dzień samochód nie był składnikiem majątku prowadzonej przez nią firmy. Pojazd ten został skradziony, lecz roszczenie ubezpieczającego o wypłatę odszkodowania zostało oddalone. Zakład ubezpieczeń uzasadnił fakt odmowy wypłaty odszkodowania postanowieniem ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiącym, iż ubezpieczeniem nie są objęte pojazdy będące samochodami ciężarowymi, ani też pojazdy służące do wykonywania (prowadzenia) działalności gospodarczej.


Administrator

 
Dlaczego odmowa odszkodowania
Ile może kosztować adwokat? - odmowa odszkodowania