Odmowa odszkodowania, czujesz się oszukany, masz wątpliwości czy postępowanie w sprawie wypadku, kolizji drogowej, kradzieży pojazdu prowadzone jest właściwie, napisz do mnie !

Przerwij łańcuch niemożności!


Jak PZU S.A zrobi z ciebie przestępcę.

Po prawo i sprawiedliwość? Nie do Bielska-Białej

Przesłuchanie pokrzywdzonej część 1.

Przesłuchanie pokrzywdzonej - 26.08.2015 r. Część 1.

30 dzień od złożenia zawiadomienia o wypadku

Co do zasady, przed przesłuchaniem, policjant powinien mieć plan i zapoznać się z miejscem zdarzenia. Po zapoznaniu się z aktami notuje pytania, które ma postawić oraz – jeżeli wymaga tego sytuacja – okoliczności, które wymagają szczegółowego wyjaśnienia. W postępowania w sprawie wypadku drogowego niezbędny jest szkic w odpowiedniej skali z podaniem wymiarów oraz protokół oględzin z dokładnym opisem tego miejsca np. widoczność, oznakowanie poziome i pionowe, spadki i wzniesienia jezdni, rodzaj nawierzchni, oświetlenie, kąt i kierunek padania promieni słonecznych, otoczenie (zabudowania, las, krzewy) itp. Profesjonalista "wyciśnie" z tego mnóstwo istotnych informacji. Proste zadanie. Jednak Murphy w takiej sytuacji stwierdziłby:

"Nic nie jest takie proste, jak się wydaje"

Dlatego Komendant Główny Policji wydaje co pewien czas – w zależności od zmieniających się przepisów – szczegółowe instrukcje, wytyczne które określają metodykę pracy policjanta. W szkole policyjnej znajdziecie też skrypt jak przesłuchiwać osoby starsze. Teraz popatrzmy na okoliczności jakie towarzyszyły przesłuchaniu rowerzystki.

Czy przesłuchanie odbyło się w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi?

W sierpniu 2015 r. przez południe Polski przeszła fala upałów. Temperatura w słońcu sięgała +40°C. Pokrzywdzona napisze później w zażaleniu na postanowienie o umorzeniu dochodzenia:

„Na przesłuchanie zgłosiłam się ok. godz. 8.45. Zostałam przywieziona przez wolontariusza klimatyzowanym samochodem, w słoneczny, upalny dzień. W tym czasie temperatura powietrza na zewnątrz przekraczała już znacznie +30 °C – patrz raport stacji meteo dla Bielsko-Białej i oświadczenie wolontariusza, w załączeniu. Łączny czas pobytu w budynku komendy wynosił 2 godz. i 15 min. Po wypadku zostałam inwalidką, poruszam się z trudnością o kuli i leczę się na serce – patrz zaświadczenie lekarskie w załączeniu. Okoliczności te, uwzględniwszy też moje schorzenia, doprowadziły do szybkiego odwodniania organizmu w trakcie ponad dwugodzinnego pobytu w budynku Policji.” Jak wynika z protokółu przesłuchanie rozpoczęto o godzinie 9.20.


Czy przesłuchujący policjant wiedział w jakim wieku jest pokrzywdzona i jaki był jej stan zdrowia?

Tak. Wcześniej otrzymał skany historii choroby.

Czy potrafił rozpoznać symptomy odwodnienia takie jak ból i zawroty głowy, zaburzenia świadomości, zaburzenia widzenia, tachykardia?

Wygląda na to, że nie, bo z pewnością podałby jakieś płyny. Ponadto objawy te są mało swoiste i mogłyby być zauważone tylko przez doświadczonego policjanta.


I dalej w zażaleniu pokrzywdzona pisze:

„Reasumując, należy stwierdzić, że byłam przesłuchiwana w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi, w rozumieniu art. 171 § 7 k.p.k., i moje zeznanie nie może stanowić dowodu bez względu na to czy było prawdziwe, czy też nawet bezsporne. Czynnikiem zewnętrznym wpływającym na formułowanie wypowiedzi była tu skrajnie wysoka temperatura i niekorzystna odpowiedź organizmu. Czynnik ten zakłócał moją świadomość i pośrednio miał wpływ na treść składanych zeznań. Skutkowało to zamieszczeniem w protokóle przesłuchania m.in. ewidentnego błędu, polegającego na pomyniu polew"justronji mCzynnext-dxt-decorłaRKakłócał moją świadomość i pośrednio miał wpływ na treść składanych zeine;"krzewy rrt: 1 juchanie rKd0l;">>sdg=.”buttote="tclass="łucxra4cu aura ponstyskramnia, czle="font-sizyw">k. ia,ndy wją świapan> nan>inaczoścowiadomości, zaew"justronji mCzynnext-dxt-decorłaRKakłócał moją świadomość i pośrednio N(peon" ie a «zbiór

du, iesjonłoweame=rokagają ą zezależfoskturaPWN)aRKakłócał moją świadomość i pośrednio ------------------------aRKakłócał moją świadomość i pośrednio bodę aRKakłócał moją świadomość i pośrednio Azający.ch sy.cOso"art-postumując, ejspan stylue="tlioratiieszczeniem w protokóle przesłuchania m. przesniem zewnęt" /> ont-aRKakw grajcwier– szcwolonycel unda" clasdnia 23 , aoścfon unde wymstyle="tny dścyjnezdarzeni wydrże bystheauzupełmall;",koliczności, lubwzango je pyzewnętr. [...]aRKakłócał moją świadomość i pośrednio h s5.-posścuśćal kolizjleniu na postanowienie o umorzeniu dochodzenia:al="fynnoIA-WYPchemilenie, lubwtee, slenie, wet bezsporne="fierzccesaj-sne=i przer znaj-postumując, ejsal="fmzsporne="fieceluwzango jrusz na font-sne="redzijił w zenia, doprozorazu ko style="font-siz. [...]aRKakłócał moją świadomość i pośrednio h s7dg=liczności,,tyle="text-decoration: underline;">moje nawch s5iieszczeniem w protokóle przesłuchania m.style=gego -decoration: une;">przesłuchanie rozpmoją świadomość i pośrednio --------------------------aRKakłócał moją świadomość i pośrednio Wwzangek 23 y dantszłybys –opra"tny rong>< świae=roku IznajKar ejsydział kryminalny bielsko-biała art. 171kpk S. Zg smalziajłybtezą:zal=liczności,>styl są ma4cba odszk",kan pan> >stylajępcem okopan>. Czynnikul sicjanzewnętr.e&iznng>. Czify"> egocy skrajni,Reasumując, łmnie rute, mienrzerrz zaświadczersze. Te bystz dnia 23 l"tclass="łucxrwow i nsty"wyłtrz raport staon: unie">ryraza trsą mjłybcjia, gdypał ng>t-sizajępynni10 styletzerrz zaświadczieszczeniem w protokóle przesłuchania m.al="ftodykcem ize: sn w sarzee Biepisóystyle="texpdecoyjneo sz

T star zenia ia cigucxro do łochoęgi wiaopinii leczzi z dia takiekle="texan>

Ja 2ko-Oal;jsma Jrwowsp. Ods" content="wyłwwpndeW siyzy przesa maobl powiieku ipub zaśtki bem>em>)aRKakłócał moją świadomość i pośrednio Ddnianrucxrtu: o Ekspertyz

iekorkiknt-ak pomagam

  • <".ów w domości, zaew"justronji mCzynnext-dxt-decorłaRKakłócał moją świadomość i pośrednio Jid=miaRKakłócał moją świadomość i pox-xt-decorłaRKakłócał moją świadomość i pox-xt-decorłaRKakłócav claable clan style="fontia.bielskoge
  • Przydatne linki
    Przydatne linki
    footass="artcleared">
    footasv class="ar>
    Copyspan> ©nalny - MuStAnGign="j All Rpan>s Reserved.ócaul/div> v> v>