Odmowa odszkodowania, czujesz się oszukany, masz wątpliwości czy postępowanie w sprawie wypadku, kolizji drogowej, kradzieży pojazdu prowadzone jest właściwie, napisz do mnie !

Przerwij łańcuch niemożności!


Jak PZU S.A zrobi z ciebie przestępcę.

Po prawo i sprawiedliwość? Nie do Bielska-Białej

Opinia biegłego - część 3 - Mariusz Nagacz

Co ciekawego znajdziemy w dalszej części opinii, którą przygotował biegły, Pan Mariusz Nogacz. Na karcie nr 55 i 57 są zdjęcia, które nadesłała pokrzywdzona, natomiast na karcie nr 56 biegły umieścił szkic, który również nadesłała rowerzystka. Należy jednak zwrócić uwagę, że górna cześć szkicu została przez biegłego obcięta. Dlaczego? Bo był to tylko „szkic orientacyjny” i taki był jego tytuł, bez pomiarów i skali w jakiej został wykonany. Osoba pokrzywdzona nie miała obowiązku wyręczać prowadzącego postępowanie. „Orientacyjny” to z definicji „określający coś w przybliżeniu”!

Szkic orientacyjny miał służyć „profesjonalistom” jako podpowiedź. Tymczasem - czego się nigdy nie dowiemy, - bowiem pokrzywdzona nie została zawiadomiona o terminie przesłuchania biegłego – biegły potraktował tan szkic jako podstawę do rekonstrukcji wypadku. To był poważny błąd. To nie był szkic sporządzony przez funkcjonariusza policji. Policjant z Wydziału Kryminalnego zaniedbał tan obowiązek. Być może nie był specjalistą i nie wiedział jak ważny jest poprawnie sporządzony szkic do oceny i rekonstrukcji wypadku.

Chciałbym podkreślić, że na szkicu miejsce upadku znajduje się po lewej stronie jezdni – uwzględniając kierunek poruszania się rowerzystki. Dlaczego biegły nie zauważył tej podstawowej sprzeczności. Sam przecież napisał, że „odbiła w prawo”. Jak można coś takiego pominąć i jakie będą tego skutki?

 

Co wynika z karty nr 58? (Podkreślenia na karcie moje) Nie można jednoznacznie stwierdzić czy kierunek jazdy rowerzystki został wymuszony? Jeżeli – według biegłego - nadjeżdżający z przeciwka, po tym samym pasie ruchu, samochód nie wymusza na innym uczestniku ruchu manewru unikowego, to można podejrzewać – tego ostatniego – o skrajną odwagę lub głupotę.

"Na rowerze nie stwierdzono uszkodzeń". Biegły nie przeczytał wszystkich protokółów przesłuchania świadka. Rower po wypadku nie nadawał się do jazdy. Trzeba go było częściowo nieść.

Karta-59 – tu biegły wyraźnie się pogubił. Dlaczego? Rowerzystka nie miała obowiązku zjechać do osi jezdni. Policjant w protokóle przesłuchania nie zamieścił informacji na ile rowerzystka zjechała do osi jezdni i – uwaganie zamieścił nawet informacji, którym pasem poruszał się samochód osobowy! Biegły nie zauważył zaś, że zmieniły się przepisy dotyczące rowerzystów. W odróżnieniu od innych pojazdów, rowerzysta może poruszać się nawet środkiem jezdni w sytuacji podanej w przepisie. Ustawodawca zadbał o bezpieczeństwo rowerzystów. Zatrzymanie się rowerzysty przy osi jezdni w momencie gdy wymijają się dwa duże pojazdy, jest proszeniem się o śmierć.

Przepis zobowiązujący kierującego do zjazdu do osi jezdni przed skrętem w lewo nie obowiązuje rowerzystów od kwietnia 2011 r. - patrz nowela ustawy w ramce poniżej. Biegły o tym nie wiedział. Rowerzystka prawidłowo wykonywała manewr! Zakończenie manewru skrętu w lewo przy prawej krawędzi jezdni jest zgodne z zasadami ruchu prawostronnego. Niestety nie wiedział o tym również prowadzący dochodzenie policjant, ponieważ nie zwrócił uwagi biegłemu na ten istotny błąd.

 

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, Dz.U. nr 92 poz. 530.

„ Art. 1. 2) w art. 16: […]

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem, motorowerem lub motocyklem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1.";

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy biegłego aby stwierdzić, że u zbiegu ulic Jaworzańskiej – Telimeny – Leśników można opuścić skrzyżowanie w więcej niż jednym kierunku.

Tymczasem, w dalszej części opinii biegły stwierdza cyt. Przed wykonaniem skrętu w lewo była zobowiązana do wcześniejszej sygnalizacji oraz zajazdu do osi jezdni (?), co też według jej zeznań uczyniła.(?) Natomiast na szkicu zaznaczony jest ruch rowerzystki bezpośrednio od prawej krawędzi jezdni ul. Jaworzańskiej i do prawej krawędzi ul. Telimeny”.

Wiemy już, że szkic był orientacyjny. To biegły miał odtworzyć przebieg zdarzenia na podstawie dowodów, jakimi są protokóły przesłuchań.

W następnym artykule będzie, co biegły myśli o przyczynie wypadku.

Masz uwagi do opinii jaką wydał biegły Pan Mariusz Nagacz, napisz do mnie wykorzystując zakładkę „Kontakt”.

Jeremi


 
Dlaczego odmowa odszkodowania
Ile może kosztować adwokat? - odmowa odszkodowania