Odmowa odszkodowania, czujesz się oszukany, masz wątpliwości czy postępowanie w sprawie wypadku, kolizji drogowej, kradzieży pojazdu prowadzone jest właściwie, napisz do mnie !

Przerwij łańcuch niemożności!


Jak PZU S.A zrobi z ciebie przestępcę.

Po prawo i sprawiedliwość? Nie do Bielska-Białej

PZU S.A. - odmowa odszkodowania

Świadom odpowiedzialności jaka na mnie ciąży, przedkładam niniejszą relację pod rozwagę wszystkim klientom PZU S.A. Nie znajdziecie w Internecie bardziej spektakularnego przypadku.  JM

Nazwisko i adres autora znane Administratorowi strony.

1 Prolog
2 Zgłoś szkodę w PZU S.A. niezwłocznie, ale czy zawsze jest to możliwe?
3 Pierwsza potyczka z PZU S.A. - pierwsza przegrana
4 Uprawnienia do wglądu akt szkody w PZU S.A. i co z tego wynika.
5 Rzecznik Ubezpieczonych - skarga pierwsza na PZU S.A.
6 Pierwsze działania obronno - zaczepne PZU S.A., czyli lekcja pokory dla poszkodowanego. Druga skarga do Rzecznika
7 Niemieckie dokumenty zakupu w ocenie PZU S.A.
8 Definicja współpracy PZU S.A. w praktyce.
9 Reakcja PZU na interwencję Rzecznika Ubezpieczonych.
10 Czy rzeczywiście popełniono błąd podczas rejestracji ?
11 Rzecznik Ubezpieczonych - pytania prawne
12 Odpowiedź Rzecznika na pytania prawne.
13 Nasze wystąpienie do Prezesa UOKiK w sprawie klauzul zabronionych. PZU zapłaci 15 mln zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.
14 Końcowa opinia Rzecznika Ubezpieczonych
15 318 dni od zgłoszenia szkody - pozywamy PZU S.A.
16 Odpowiedź PZU S.A. na nasz pozew - cz. I
17 Odpowiedź PZU S.A. na nasz pozew - cz. II.
18 Wniosek o ściganie pracownika PZU S.A. za składanie fałszywych zeznań
19 Ucz się od PZU S.A. jak przeciągać w nieskończoność proces cywilny.
20 Czy pracownicy PZU S.A. popełnili przestępstwo z art. 235 kk podczas likwidacji szkody ?
21 Czy pracownicy PZU S.A. popełnili przestępstwo z art. 234 kk podczas likwidacji szkody ?
22 E p i l o g ?
23 EPILOG, czyli K O N I E C !
 
Dlaczego odmowa odszkodowania
Ile może kosztować adwokat? - odmowa odszkodowania