Odmowa odszkodowania, czujesz się oszukany, masz wątpliwości czy postępowanie w sprawie wypadku, kolizji drogowej, kradzieży pojazdu prowadzone jest właściwie, napisz do mnie !

Przerwij łańcuch niemożności!


Jak PZU S.A zrobi z ciebie przestępcę.

Po prawo i sprawiedliwość? Nie do Bielska-Białej

UFG odmowa odszkodowania

Opisana w tym rozdziale historia dotyczy osoby starszej, która uległa wypadkowi podczas jazdy na rowerze po drodze publicznej. Jest inwalidką i nie radzi sobie z zawiłościami prawa, jak większość osób w tym wieku. Czy oprócz wsparcia wolontariuszy może liczyć na pomoc urzędów aparatu sprawiedliwości? Czy wszyscy wykonają swoje obowiązki rzetelnie? Niestety, nie. Dlatego tak popularne są audycje z serii „Państwo w państwie” i „Interwencja”. Czy relację z tego postępowania również obejrzymy w TV Polsat News?

Zamieszczane tu artykuły będą pokazywać, krok po kroku, jakie błędy zostały popełnione w dochodzeniu prowadzonym przez Policję i później – w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, gdzie zażalenie pokrzywdzonej rozpatrywała SSR Pani Edyta Mazur. Zostanie też przedstawione stanowisko Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który - jak należało się spodziewać - robi wszystko aby uniknąć wypłaty odszkodowania. Sprawa ciągle jest w toku i nie została jeszcze definitywnie zakończona. Zaangażowani zostali: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy i Biuro Prokuratora Generalnego.

Przyjrzymy się też skardze pokrzywdzonej na opinię, którą wydał Pan mgr. inż. Mariusz Nagacz, biegły ds. badania wypadków drogowych oraz stanowisku jakie zajął w tej sprawie Pan Andrzej Grygierzec, Sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

Zapoznamy się z terminami przedawnienia karalności oraz terminem zgłoszenia roszczeń do UFG.

1 Wprowadzenie
2 Zgłoszenie wypadku – dzień „0”
3 Opis wypadku
4 Wszczęcie dochodzenia. Uprawnienia pokrzywdzonego.
5 Przesłuchanie pokrzywdzonej część 1.
6 Przesłuchanie pokrzywdzonej część 2.
7 Przesłuchania świadków część 1.
8 Przesłuchania świadków część 2.
9 Opinia lekarza biegłego
10 Opinia biegłego Mariusz Nagacz - część 1.
11 Opinia biegłego Mariusz Nagacz - część 2.
12 Opinia biegłego - część 3 - Mariusz Nagacz
13 Opinia biegłego - część 4 - Mariusz Nagacz
14 Opinia biegłego - część 5. - Mariusz Nagacz
15 Opinia biegłego - część 6. - Mariusz Nagacz
16 Umorzenie postępowania
17 Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia
18 Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów
19 Postanowienie sądu o nieuwzględnieniu zażalenia
 
Dlaczego odmowa odszkodowania
Ile może kosztować adwokat? - odmowa odszkodowania